Slide (2)

About Us

ATL Phoenix เริ่มจาก Concept ของกล้องติดรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง และเน้นทางด้านความสวยงามในการติดตั้ง เสมือนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ภายในโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Design และ Engineering เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านการใช้งานและการตกแต่ง

Our concept High precision, Hi accuracy, good decoration by Specialized Engineering, Interior Design

2017523155491848

Manufacturing

ATL Phoenix ได้รับมาตรฐานสากลทางด้านการผลิต และจัดส่งสินค้าไปขายโดยทั่วโลก อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการออกแบบและขั้นตอนการผลิต

ALT phoenix delivered worldwide and obtain International manufacturing standard. We continue development for our customer in the field of design, development and manufacture.

Support and Warranty

icon-1

12 Month Warranty

การรับประกันในเงื่อนไขที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตจากโรงงาน ไม่รับประกันสินค้าจากสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเช่น การทำตก การติดตั้งผิดวิธี หรือการการให้พลังงานแก่อุปกรณ์เกิดขนาดซึ่งจะทำให้เกิดความสายหายแก่อุปกรณ์

Legal Terms & Conditions ATL Phoenix obligations under this warranty do not apply to any defect, malfunction, or failure as a result of misuse, abuse, improper installation, or use with faulty or improper equipment. 

 

icon-2

Technical Support

มีทีมเทคนิคที่สามารถให้คำปรึกษาทางด้านการติดตั้งสินค้า การใช้งานสินค้า
รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ของตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

Our company have technical support on time 9.00 a.m. – 6.00 p.m. by using and setting. Please contact Paramount Intertrade co., Ltd.